Đặc điểm của hồ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quy mô của hồ rất khác nhau, có những hồ nhỏ chỉ có diện tích vài ha hoặc mấy chục ha nhưng cũng có những hồ lớn hàng vạn 〖km〗^2. Độ sâu của hồ cũng rất khác nhau. Hồ có nhiều nguồn gốc khác nhau, dựa vào nguyên nhân thành tạo có thể phân biệt các loại hồ sau đây: - Hồ thành tạo do quá trình nội sinh gồm hồ kiến tạo và hồ núi lửa. Hồ kiến tạo là hồ được tạo thành do vỏ Trái Đất bị sụt xuống theo các đứt gãy. Hồ núi lửa có thể nằm ở miệng núi lửa cổ hoặc miệng các ống nổ. Ngoài ra có loại hồ do dung nham núi lửa phun ra chặn lấp thung lũng sông. - Hồ thành tạo do quá trình ngoại sinh gồm nhiều loại. Hồ do băng hà được thành tạo do tác dụng bào mòn và tích tụ của băng hà, phổ biến rộng rãi ở các miền băng hà lục địa cổ trong kỉ Đệ Tứ. Hồ do gió là hồ được thành tạo ở những vùng khô hạn gió thổi mạnh khoét mòn mặt đất thành một vùng trũng rồi thành hồ. Hồ nguồn gốc sông được tạo thành ở những vùng trung lưu và hạ lưu của sông, nhiều khúc uốn được tách khỏi dòng sông trở thành các hồ móng ngựa. Hồ nguồn gốc karst là do những phễu hay địa karst hình thành. Hồ duyên hải hình thành do vật liệu trầm tích bồi lấp ngăn cản chúng với biển. Hồ nhân tạo do các công trình thủy lợi tạo nên.
Trả lời
Quy mô của hồ rất khác nhau, có những hồ nhỏ chỉ có diện tích vài ha hoặc mấy chục ha nhưng cũng có những hồ lớn hàng vạn 〖km〗^2. Độ sâu của hồ cũng rất khác nhau. Hồ có nhiều nguồn gốc khác nhau, dựa vào nguyên nhân thành tạo có thể phân biệt các loại hồ sau đây: - Hồ thành tạo do quá trình nội sinh gồm hồ kiến tạo và hồ núi lửa. Hồ kiến tạo là hồ được tạo thành do vỏ Trái Đất bị sụt xuống theo các đứt gãy. Hồ núi lửa có thể nằm ở miệng núi lửa cổ hoặc miệng các ống nổ. Ngoài ra có loại hồ do dung nham núi lửa phun ra chặn lấp thung lũng sông. - Hồ thành tạo do quá trình ngoại sinh gồm nhiều loại. Hồ do băng hà được thành tạo do tác dụng bào mòn và tích tụ của băng hà, phổ biến rộng rãi ở các miền băng hà lục địa cổ trong kỉ Đệ Tứ. Hồ do gió là hồ được thành tạo ở những vùng khô hạn gió thổi mạnh khoét mòn mặt đất thành một vùng trũng rồi thành hồ. Hồ nguồn gốc sông được tạo thành ở những vùng trung lưu và hạ lưu của sông, nhiều khúc uốn được tách khỏi dòng sông trở thành các hồ móng ngựa. Hồ nguồn gốc karst là do những phễu hay địa karst hình thành. Hồ duyên hải hình thành do vật liệu trầm tích bồi lấp ngăn cản chúng với biển. Hồ nhân tạo do các công trình thủy lợi tạo nên.