Đặc điểm của mùa bão ở Việt Nam?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Trên toàn quốc: mùa bão bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11. Bão sớm vào tháng 5 và muộn sang tháng 12, nhưng cường độ yếu. Bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9, sau đó đến tháng 10 và tháng 8. Tổng số cơn bão của 3 tháng này chiếm tới 70% số cơn bão trong toàn mùa. * Mùa bão ở Việt Nam chậm dần từ Bắc vào Nam. * Bão hoạt động mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ. Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão. * Trung bình mỗi năm có từ 3 – 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước ta, năm bão nhiều có 8 -10 cơn bão, năm ít có 1 -2 cơn.
Trả lời
* Trên toàn quốc: mùa bão bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11. Bão sớm vào tháng 5 và muộn sang tháng 12, nhưng cường độ yếu. Bão tập trung nhiều nhất vào tháng 9, sau đó đến tháng 10 và tháng 8. Tổng số cơn bão của 3 tháng này chiếm tới 70% số cơn bão trong toàn mùa. * Mùa bão ở Việt Nam chậm dần từ Bắc vào Nam. * Bão hoạt động mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ. Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão. * Trung bình mỗi năm có từ 3 – 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước ta, năm bão nhiều có 8 -10 cơn bão, năm ít có 1 -2 cơn.