Đặc điểm phù niêm trong Basedoww

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

B. Định vị ở mặt trước cẳng chân, dưới đầu gối, có tính chất đối xứng C. Vùng thương tổn dày (không thể kéo lên) có đường kính vài cm, có giới hạn. D. Da vùng thương tổn hồng, bóng, thâm nhiễm cứng (da heo), lỗ chân lông nổi lên, mọc thưa, lông dựng đứng
Trả lời
B. Định vị ở mặt trước cẳng chân, dưới đầu gối, có tính chất đối xứng C. Vùng thương tổn dày (không thể kéo lên) có đường kính vài cm, có giới hạn. D. Da vùng thương tổn hồng, bóng, thâm nhiễm cứng (da heo), lỗ chân lông nổi lên, mọc thưa, lông dựng đứng