Cơ hội việc làm của cử nhân Việt Nam học được đánh giá như thế nào? 

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cơ hội việc làm của cử Nhân Việt Nam học liên quan đến lĩnh vực du lịch, dạy tiếng Việt nên cơ hội tìm việc làm khá phong phú. Ví dụ như dạy tiếng Việt ở các trung tâm dạy tiếng Việt trong và ngoài nước. Về du lịch có thể tăng cơ hội việc làm nhờ sự phát triển du lịch hiện nay.
Trả lời
Cơ hội việc làm của cử Nhân Việt Nam học liên quan đến lĩnh vực du lịch, dạy tiếng Việt nên cơ hội tìm việc làm khá phong phú. Ví dụ như dạy tiếng Việt ở các trung tâm dạy tiếng Việt trong và ngoài nước. Về du lịch có thể tăng cơ hội việc làm nhờ sự phát triển du lịch hiện nay.