1. Noron.vn
  2. Tàu vũ trụ có người lái đầu tiên hạ cánh xuống mặt trăng?

Tàu vũ trụ có người lái đầu tiên hạ cánh xuống mặt trăng?

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Apolo11