Đại cương văn hóa việt nam?

  1. Lịch sử

Ngoại trừ Trung Quốc thì Việt Nam vẫn còn nằm cạnh các nước đang phát triển như Lào, Campuchia. Tại sao VN không chọn ngôn ngữ các nước đó để chọn lọc làm phong phú thêm vốn từ mà chủ yếu dùng từ Hán?

Từ khóa: 

đại cương

,

văn hóa

,

việt nam

,

lịch sử

Thứ nhất: Trung Quốc có hơn 1000 năm đô hộ mình gồm 4 kỷ nên sức ảnh hưởng của nó sâu rộng và bén rễ hầu khắp vào kinh tế, xã hội cho đến đời sống văn hóa của mình 

Thứ 2: Tính chất quan hệ, lúc bấy giờ Trung QUốc là trung tâm kinh tế văn hóa của không chỉ khu vực châu Á- Thái Bình Dương mà có thể coi như của toàn thế giới, là cường quốc hùng mạnh có thể bắt đám xung quanh phải tôn làm đại ca còn Lào chẳng qua chỉ là đám Lan Xang yếu đuối nhược tiểu bị Đại Việt và Xiêm cho ăn hành đều. Bối cảnh như vậy bạn sẽ học tập thằng mạnh hơn hay đi bắt chước thằng yếu hơn? Cũng như việc hiện tại bạn muốn giàu mạnh lên thì bạn muốn có quan hệ với Sờ-típ Dóp hay 1 ông vô gia cư nào ? Phải biết rằng Việt Nam học TQ nhiều nhưng chưa đến nỗi cuồng như bạn Triều Tiên đâu, ở đó kinh đô là Hàn Thành, con sông bắt nguồn là Hán Giang.... Mình tuổi j 

Trả lời

Thứ nhất: Trung Quốc có hơn 1000 năm đô hộ mình gồm 4 kỷ nên sức ảnh hưởng của nó sâu rộng và bén rễ hầu khắp vào kinh tế, xã hội cho đến đời sống văn hóa của mình 

Thứ 2: Tính chất quan hệ, lúc bấy giờ Trung QUốc là trung tâm kinh tế văn hóa của không chỉ khu vực châu Á- Thái Bình Dương mà có thể coi như của toàn thế giới, là cường quốc hùng mạnh có thể bắt đám xung quanh phải tôn làm đại ca còn Lào chẳng qua chỉ là đám Lan Xang yếu đuối nhược tiểu bị Đại Việt và Xiêm cho ăn hành đều. Bối cảnh như vậy bạn sẽ học tập thằng mạnh hơn hay đi bắt chước thằng yếu hơn? Cũng như việc hiện tại bạn muốn giàu mạnh lên thì bạn muốn có quan hệ với Sờ-típ Dóp hay 1 ông vô gia cư nào ? Phải biết rằng Việt Nam học TQ nhiều nhưng chưa đến nỗi cuồng như bạn Triều Tiên đâu, ở đó kinh đô là Hàn Thành, con sông bắt nguồn là Hán Giang.... Mình tuổi j