Đàn ông giàu đổi bạn, sang đổi vợ có phải là đàn ông tồi?

  1. Tâm lý học

  2. Giới tính

Từ khóa: 

giàu đổi bạn sang đổi vợ

,

tâm lý học

,

giới tính

Là tồi đấy ạ. Nó thể hiện sự vô tình, lạnh lùng, phụ bạc

Trả lời

Là tồi đấy ạ. Nó thể hiện sự vô tình, lạnh lùng, phụ bạc