Người nghèo nhất thế giới là ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Người giàu nhất thế giới là Elon Musk, thế người nghèo nhất thế giới là ai?

Từ khóa: 

đố vui

,

hỏi xoáy đáp hay

Chắc là tui này 😔
Trả lời
Chắc là tui này 😔