Dân trí Việt Nam có cao?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Dân trí thường được hiểu là mức độ nhận thức của người dân nói chung về các vấn đề xã hội, ví dụ như môi trường, tài nguyên, tôn trọng luật pháp, ý thức khi ở nơi công cộng, tôn trọng người già/người nghèo/phụ nữ và trẻ em, hoạt động chính trị, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, quan hệ trong gia đình và giao tiếp xã hội,...

Nếu hiểu theo tiêu chí trên thì VN khá là thấp.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng phần lớn quốc gia đều khá thấp giống VN mà thôi. Nên các bảng xếp hạng thường sẽ liệt VN vào nhóm trung bình, nhưng để VN lên nhóm cao thì cả một khoảng cách rất lớn.

Lấy một ví dụ về văn hoá giao thông, bạn nghĩ đến khi nào mà những người thiếu ý thức nhất VN dừng xe lại khi thấy có người chuẩn bị qua đường?

Một ví dụ khác về hoạt động chính trị, bạn nghĩ đến khi nào mà người ít quan tâm chính trị nhất trong gia đình bạn sẽ thảo luận về việc bầu cho ông A thay vì bà B?

Có điều, hiểu mình ở đâu là một chuyện, chê bai thì lại là chuyện khác...

Trả lời

Dân trí thường được hiểu là mức độ nhận thức của người dân nói chung về các vấn đề xã hội, ví dụ như môi trường, tài nguyên, tôn trọng luật pháp, ý thức khi ở nơi công cộng, tôn trọng người già/người nghèo/phụ nữ và trẻ em, hoạt động chính trị, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, quan hệ trong gia đình và giao tiếp xã hội,...

Nếu hiểu theo tiêu chí trên thì VN khá là thấp.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng phần lớn quốc gia đều khá thấp giống VN mà thôi. Nên các bảng xếp hạng thường sẽ liệt VN vào nhóm trung bình, nhưng để VN lên nhóm cao thì cả một khoảng cách rất lớn.

Lấy một ví dụ về văn hoá giao thông, bạn nghĩ đến khi nào mà những người thiếu ý thức nhất VN dừng xe lại khi thấy có người chuẩn bị qua đường?

Một ví dụ khác về hoạt động chính trị, bạn nghĩ đến khi nào mà người ít quan tâm chính trị nhất trong gia đình bạn sẽ thảo luận về việc bầu cho ông A thay vì bà B?

Có điều, hiểu mình ở đâu là một chuyện, chê bai thì lại là chuyện khác...

Để đánh giá này thì cần có tổ chức nào đó đứng ra nghiên cứu, chứ mình cũng chỉ gặp mặt được vài ngàn người, đọc chắc vài ngàn cái status với comment thì chưa thể nói lên kết quả.

Đây là chưa kể cao so với cái gì, so với thể giới hay so với Thái Lan ?

Trước hết phải nói rằng người Việt chúng ta có rất nhiều người giỏi, thậm chí vào top thế giới. Trong số 100 triệu dân chúng ta số người giỏi không hề ít, trong đó có một lượng không nhỏ các bạn đã đi ra thế giới qua con đường du học, ở lại xứ người thành công và thành danh với trí tuệ Việt Nam. Cộng đồng đó không nhỏ chút nào và vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hỗ trợ cho Việt Nam nếu cần.

Dân trí thấp hay cao thể hiện ra ngoài chính là đời sống văn hóa, kinh tế, chính trị. Và Việt Nam thì vẫn chỉ là một nước đang phát triển, thường đứng top 100 trong các loại bảng xếp hạng toàn cầu. Do đó, theo ý kiến cá nhân mình mặt bằng chung về dân trí nước ta có lẽ là còn chưa cao, ở ngưỡng bình bình của thế giới.