Đổ vấy cho giáo dục?

  1. Giáo dục

Những sự việc liên quan đến đạo đức người trẻ gần đây liệu có nên đổ lỗi hoàn toàn cho giáo dục như cách mà phần đông cộng đồng đang làm?

Từ khóa: 

giáo dục việt nam

,

đạo đức

,

giới trẻ

,

giáo dục

Mình nghĩ vấn đề của Bộ Văn Hóa, mà bây giờ đã được gộp lại là Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch.

Bộ Giáo dục là đơn vị trực tiếp đang đào tạo, quản lý những con người kia, nhưng sự tha hóa về đạo đức và lối sống mình nghĩ nó là vấn đề chung của xã hội.

Cũng như việc các vụ xả súng tại Mỹ do tư tưởng khủng bố và xung đột tôn giáo, không thể đổ lỗi cho trường ĐH hay Bộ Giáo Dục nói riêng được.

Trả lời

Mình nghĩ vấn đề của Bộ Văn Hóa, mà bây giờ đã được gộp lại là Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch.

Bộ Giáo dục là đơn vị trực tiếp đang đào tạo, quản lý những con người kia, nhưng sự tha hóa về đạo đức và lối sống mình nghĩ nó là vấn đề chung của xã hội.

Cũng như việc các vụ xả súng tại Mỹ do tư tưởng khủng bố và xung đột tôn giáo, không thể đổ lỗi cho trường ĐH hay Bộ Giáo Dục nói riêng được.

Bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ thể chế chính trị nào, thất bại của giáo dục cũng là cội nguồn của mọi thất bại về kinh tế, văn hóa, khoa học, an ninh, chính trị,… Mình thấy câu nói này rất đúng.

Nền giáo dục của Việt Nam bây giờ thối nát và mắc bệnh thành tích nặng kiểu nan y ấy. Sau mỗi kỳ thi lên mạng thấy mấy cái title kiểu như " Học sinh VN học lệch, số em giỏi toàn diện không nhiều...bla bla" mà thấy ngán ngẩm. Học giỏi toàn diện để làm gì? Cắm đầu vào học giỏi từ Văn, Toán đến GDCD xong chẳng có thời gian bồi bổ cho tâm hồn, lớn lên trở thành những con rối không có quan điểm, chính kiến, tâm hồn thì rách nát, rỗng tuếch. Xin nãy để bọn trẻ con được làm người, làm người tức là được quyền có khiếm khuyết, được quyền sống, truy cầu và dành thời gian cho điều mà mình mong muốn, được quyền có tuổi thơ dù vụng dại!