Đăng kí học phần trường cao đẳng có được biết trước giáo viên dạy không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Giáo dục

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

giáo dục

Theo như bạn chị học cao đẳng thì nó bảo không biết trước giáo viên em nhé. Em phải đăng ký học phần xong, đợi duyệt rồi mới hiện lên thông tin về giảng viên giảng dạy. Trường chị cũng vậy, dù là đại học vẫn cần đăng ký xong mới biết về giảng viên.

Trả lời

Theo như bạn chị học cao đẳng thì nó bảo không biết trước giáo viên em nhé. Em phải đăng ký học phần xong, đợi duyệt rồi mới hiện lên thông tin về giảng viên giảng dạy. Trường chị cũng vậy, dù là đại học vẫn cần đăng ký xong mới biết về giảng viên.

Như t học ĐH thì khi đăng ký tín chỉ đều hiển thị tên GV sẽ dạy.