Danh sách Guru thế giới trong các lĩnh vực

 1. Quản trị doanh nghiệp

 2. Kinh doanh

Trong quá trình học tập, phát triển năng lực quản trị, quản lý thì mình có đúc rút lại được danh sách các guru xuất sắc nhất trong các khía cạnh, xin chia sẻ để anh chị em cùng góp ý. 

 1. Huấn luyện DN: Bill Campbell
 2. Quản trị: Peter F. Drucker
 3. Lãnh đạo: John C. Maxwell
 4. Chiến lược: Fred R. David; Michael Porter
 5. Marketing: Philip Kotler; Al Ries
 6. Thương hiệu: David Allen Aaker
 7. Sale: Zig Ziglar, Brian Tracey
 8. Nhân sự: Dave Ulrich
 9. Đầu tư: Warren Buffet
 10. Phát triển cá nhân: Tony Robbins, Jim Rohn
Từ khóa: 

quản trị doanh nghiệp

,

kinh doanh

Quảng cáo: David Ogilvy

Trả lời

Quảng cáo: David Ogilvy

Mình xin bổ sung:
Văn hoá DN: Edgar H. Schein
Tư duy tổng thể: Edward de Bono
Tư duy sáng tạo: Tony Buzan