Đâu là sản phẩm tạo lợi thế và có tiềm năng phát triển nhất nếu khởi nghiệp trong năm 2022?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Khởi nghiệp

Từ khóa: 

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

khởi nghiệp

  • Câu hỏi của bạn hỏi, rất lan man, rất khó trả lời. Vì chưa thể khẳng định sản phẩm nào lợi thế và có tiềm năng phát triển, mà bạn cần phân tích từ các dữ liệu theo hướng:
  • Một là khách hàng, Hai là dung lượng thị trường, Ba nhịp điệu hành vi người tiêu dùng (nghĩa là hành vi người tiêu dùng có lặp lại sau khi mua sản phẩm đó có thường xuyên hay không).
  • Mới có thể nghiên cứu sản phẩm tìm ra điểm khác biệt nhằm cạnh tranh và đồng thời cũng là lợi thế để sản phẩm của bạn len lỏi vào tâm trí khách hàng dễ dàng hơn. (đặc điểm của sản phẩm có lợi thế đó là một là bạn bổ xung liên tục giá trị cộng thêm cái mà đối thủ không hề có được từ sản phẩm, giá trị cộng thêm là giá trị mà bạn trao đi không vụng lợi, khách hàng phải mong muốn).
  • Sản phẩm có tiềm năng phát trển hay không là do thị trường quyết định -----> Từ khách hàng nữa chứ không phải nói xuông là ngành hàng A, ngành hàng B, có tiềm năng ngon lành, bạn phải có khả năng phân tích thông qua các công cụ Digitall Marketing ---> có dữ liệu thực tế thì mới khả quan hơn khi khởi nghiệp, chưa kể là trong quá trình kinh doanh bạn còn phải cải thiện SP, đo lường chỉ số trong Marketing nữa.

Vĩ content -Sứ Giả content, Nếu thấy hay cho mình xin lượt follow trang noron của mình nhé. Thank bạn;>

Trả lời
  • Câu hỏi của bạn hỏi, rất lan man, rất khó trả lời. Vì chưa thể khẳng định sản phẩm nào lợi thế và có tiềm năng phát triển, mà bạn cần phân tích từ các dữ liệu theo hướng:
  • Một là khách hàng, Hai là dung lượng thị trường, Ba nhịp điệu hành vi người tiêu dùng (nghĩa là hành vi người tiêu dùng có lặp lại sau khi mua sản phẩm đó có thường xuyên hay không).
  • Mới có thể nghiên cứu sản phẩm tìm ra điểm khác biệt nhằm cạnh tranh và đồng thời cũng là lợi thế để sản phẩm của bạn len lỏi vào tâm trí khách hàng dễ dàng hơn. (đặc điểm của sản phẩm có lợi thế đó là một là bạn bổ xung liên tục giá trị cộng thêm cái mà đối thủ không hề có được từ sản phẩm, giá trị cộng thêm là giá trị mà bạn trao đi không vụng lợi, khách hàng phải mong muốn).
  • Sản phẩm có tiềm năng phát trển hay không là do thị trường quyết định -----> Từ khách hàng nữa chứ không phải nói xuông là ngành hàng A, ngành hàng B, có tiềm năng ngon lành, bạn phải có khả năng phân tích thông qua các công cụ Digitall Marketing ---> có dữ liệu thực tế thì mới khả quan hơn khi khởi nghiệp, chưa kể là trong quá trình kinh doanh bạn còn phải cải thiện SP, đo lường chỉ số trong Marketing nữa.

Vĩ content -Sứ Giả content, Nếu thấy hay cho mình xin lượt follow trang noron của mình nhé. Thank bạn;>

công nghệ chưa bao giờ hết hot, tiếp đó là dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các trò vui chơi giải trí, quay về với thiên nhiên:))) nhưng năm nay chưa đẹp để khởi nghiệp đâu nên bạn cứ làm tốt các thứ đang làm hoặc đi học các mô hình có sẵn cho chắc cú đi đã.