Đầu năm nay bạn có xem bói Kiều không?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình xin được câu:

"Bấy lâu nghe tiếng má đào

Mắt xanh chẳng để ai vào, có không?

Một đời được mấy anh hùng

Bõ chi cá chậu, chim lồng, mà chơi!"

https://cdn.noron.vn/2022/02/12/19551110613370976-1644642501.jpg
Từ khóa: 

sách

,

tâm sự cuộc sống

Ko tớ ko đi xem bói ở đâu cả

Trả lời

Ko tớ ko đi xem bói ở đâu cả

bói được à:v cần cài app gì thế? có free ko? :v

Bạn nhắc mình mới nhớ đến nên tìm ngay lại quyển truyện Kiều, mình lật được trang có câu sau:

"Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời!

Cho hay muôn sự tại trời,

Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta!

Mấy người bạc ác, tinh ma,

Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương!"