Đậu xét tuyển học bạ rồi thì có cần ghi thêm ngành đó vào nguyện vọng không ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Đậu học bạ rồi có cần ghi thêm ngành đó vào nguyện vọng không
Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề