Những thông tin trên mạng có đáng tin không, có khi nào bị thao túng không?

  1. Xã hội

  2. Tôn giáo

Một câu hỏi đôi khi cần suy ngẫm

Nếu câu trả lời là có bị thao túng thì thông tin có khả năng nghiên về bên nào đó.

Giải sử trên thế giới có 10 tỷ người bàn về một vấn đề, nếu bên nào chiếm đa số thì bên đó thắng.

Vậy khi trả lời cho một câu hỏi đưa nhiều dẫn chứng từ bài viết này nọ với việc tự mình trãi nghiệm sự việc đó thì cái nào tối uư hơn.

Cũng như có một chủ đề mọi người bàn luận nhiều là Pháp Luân công

Vậy Pháp luân Công có tà đạo không, có bị cấm không.

Rất nhiều thông tin trên mạng, vậy người trong cuộc sẽ nói tốt người ngoài cuộc sẽ nói xấu, người nghe thấy nhiều điểm xấu từ học viên, thì nói xấu. Người nghe thấy tốt thì nó tốt, cộng sản thì cho rằng nó không tốt, tư bản thì cho rằng nó tốt.

Ở đây tôi chưa trãi nghiệm nên chưa biết thế nào, nhưng nếu như Câu Chân Thiện Nhẫn thì có lẽ nó phù hợp.

Nhưng vì nó không được chấp nhận từ trung quốc cũng như Phật giáo ở Ấn độ không được thịnh hành,...

Có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, Phương tây thích điều đó chỉ cần Cộng sản không thích là Phương tây nó thu nạp hết và nó chính trị hóa nuôi dưỡng để chống cộng là quân cờ hữu hiệu của Phương tây.

Quay lại vấn đề câu hỏi chủ đề, như chúng ta biết rất nhiều nước đã áp dụng quy chế kiểm soát thông tin trên mạng cho nên họ có cách loại bỏ hoặc giảm bớt thông tin không muốn người khác biết, và tuyên truyền nhiều hơn vậy là đúng với câu Đa số luôn đúng sẽ phát huy hiệu quả quả.

Vậy

Từ khóa: 

pháp luân công

,

thao túng tâm lý

,

hiệu ứng đám đông

,

tôn giáo

,

xã hội

,

tôn giáo

Thông tin trên mạng thì đều có mục đích cả. Cần xác định được mục đích của người đăng. Xác thực thông tin từ 2-3 phía hoặc thông tin đã được công bố từ đơn vị có trách nhiệm. Nói chung mình đọc tin mạng chỉ để tham khảo học giải trí thôi, là ngoài đời thật đến anh em họ hàng còn có lúc lừa nhau thì sao phải tin mấy cái người giời ơi đất hỡi. 

Trả lời

Thông tin trên mạng thì đều có mục đích cả. Cần xác định được mục đích của người đăng. Xác thực thông tin từ 2-3 phía hoặc thông tin đã được công bố từ đơn vị có trách nhiệm. Nói chung mình đọc tin mạng chỉ để tham khảo học giải trí thôi, là ngoài đời thật đến anh em họ hàng còn có lúc lừa nhau thì sao phải tin mấy cái người giời ơi đất hỡi. 

Mình nghĩ đáng tin hay không phụ thuộc vào ai là người tạo ra thông tin, ai quản lý - kiểm chứng thông tin, ai chia sẻ thông tin và ai sẵn sàng trả tiền cho thông tin ấy.