Đây là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?


Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Đương nhiên là bắp, hay còn gọi là ngô rồi.

Bỏ ngoài nướng trong, tức là bỏ vỏ đi rồi nướng trái bắp. 

Ăn ngoài bỏ trong có nghĩa là ăn hạt bắp còn bỏ cùi bắp đi.

Trả lời

Đương nhiên là bắp, hay còn gọi là ngô rồi.

Bỏ ngoài nướng trong, tức là bỏ vỏ đi rồi nướng trái bắp. 

Ăn ngoài bỏ trong có nghĩa là ăn hạt bắp còn bỏ cùi bắp đi.

Cũng có thể là con thỏ, lột da nướng thịt, nhai thịt bỏ xương 🤣🤣