Đền Nội Lâm thờ ai?

  1. Lịch sử

  2. Du lịch

Hôm rồi mình có tình cờ đi qua đây, được nghe những câu chuyện lịch sử rất thú vị và hào hùng liên quan tới di tích này. Đó mọi người biết đền Nội Lâm ở Ninh Bình thờ ai?

https://cdn.noron.vn/2021/04/22/3947295358345704-1619101084.jpg
Từ khóa: 

lịch sử

,

du lịch