Với người rẽ ngành, nhảy việc, chị có lời khuyên nào không ạ Điều cần chú ý nhất với một headhunter tập sự là gì ạ?

  1. Hướng nghiệp

  2. Adele Doan

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

headhunter/ recruitment consultant

Lời khuyên của chị đó là be well-prepared.

- Định hướng bản thân của em là gì

- Đã tìm hiểu kỹ về ngành mới chưa

- Chuẩn bị những bước gì để gia nhập một ngành mới

- Làm thế nào để đi nhanh hơn và bắt nhịp với công việc

Điều cần chú ý nhất của Headhunter tập sự đó là làm việc chăm chỉ, không ngừng học hỏi (vì có rất nhiều điều cần học) và rèn luyện tư suy về business (business mindset và business sense)

Trả lời

Lời khuyên của chị đó là be well-prepared.

- Định hướng bản thân của em là gì

- Đã tìm hiểu kỹ về ngành mới chưa

- Chuẩn bị những bước gì để gia nhập một ngành mới

- Làm thế nào để đi nhanh hơn và bắt nhịp với công việc

Điều cần chú ý nhất của Headhunter tập sự đó là làm việc chăm chỉ, không ngừng học hỏi (vì có rất nhiều điều cần học) và rèn luyện tư suy về business (business mindset và business sense)