Đi làm thuê dù là việc nhỏ nhất có cần kiến thức hay trình độ không?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Dù làm thê hay làm thuê thì cũng điều cần kiến thức 
Trả lời
Dù làm thê hay làm thuê thì cũng điều cần kiến thức