1. Noron.vn
  2. Đi vào thực tại trong chương trình "Sách và Cuộc sống"

Đi vào thực tại trong chương trình "Sách và Cuộc sống"

Sách Thiện Tri Thức: “Đi vào thực tại” đã lên sóng VOV, xin trân trọng lan tỏa niềm vui này cùng các bạn độc giả trên Noron.

Mở bất cứ trang sách nào trong “Đi vào thực tại” bạn cũng sẽ cảm thấy lòng mình ấm yên trở lại, dịu đi những căng thẳng, những lắng lo và sợ hãi thường trực hàng ngày.

"Đi vào thực tại" có thể thay đổi cuộc sống của bất kì ai nếu họ hiểu thông điệp và ứng dụng vào trong công việc. Cuốn sách rút tỉa những lời dạy sâu sắc nhất của tác giả Eckhart Tolle và được gói ghém lại trong chỉ vài câu, đi cùng với những bức tranh hoạt họa sống động từ một tác giả truyện tranh rất nổi tiếng đã sáng lập nên “Mutts” - Patrick Mc Donnell.

Link bài gốc:

Từ khóa: đi vào thực tại , sách và cuộc sống , vov , sách thiện tri thức

Trả lời

Wow lên VOV luôn