Điều bạn hối tiếc vì đã không học nó sớm hơn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

điều mình đã hối tiếc đã không học sớm có lẽ chính là tiếng anh. Để đến bây giờ năm 2 rồi mình mới thấy rằng tiếng anh là một môn cực kì, cực kì quan trọng. Đi xin việc ở đâu họ cũng đòi hỏi tiếng anh là chủ yếu. Không những khi đi xin việc mà thậm chí kể cả học trong môi trường đại học, tiếng anh là một thứ không thể thiếu. Nên là mình nghĩ khi còn sớm chúng ta nên đi học tiếng anh sớm để sau này chúng ta không còn hối tiếc gì.

Trả lời

điều mình đã hối tiếc đã không học sớm có lẽ chính là tiếng anh. Để đến bây giờ năm 2 rồi mình mới thấy rằng tiếng anh là một môn cực kì, cực kì quan trọng. Đi xin việc ở đâu họ cũng đòi hỏi tiếng anh là chủ yếu. Không những khi đi xin việc mà thậm chí kể cả học trong môi trường đại học, tiếng anh là một thứ không thể thiếu. Nên là mình nghĩ khi còn sớm chúng ta nên đi học tiếng anh sớm để sau này chúng ta không còn hối tiếc gì.

Học tiếng Anh 😔

Nghệ thuật giao tiếp 😬