Đã có điều gì bạn không thích nhưng đã làm nó kiên trì hơn 108 ngày?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm linh

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm linh

Bắt đầu trước nhé, đó là tập chơi đàn.

Mình đã từng rất chán ghét việc chơi nhạc cụ và thấy mình không có khả năng cho việc này.

Mình cũng chưa hoàn thành 108 ngày đâu, nhưng đăng cho có động lực 108 ngày duy trì.

Trả lời

Bắt đầu trước nhé, đó là tập chơi đàn.

Mình đã từng rất chán ghét việc chơi nhạc cụ và thấy mình không có khả năng cho việc này.

Mình cũng chưa hoàn thành 108 ngày đâu, nhưng đăng cho có động lực 108 ngày duy trì.

Với mình thì là thể dục. Trước đây mình rất lười tập thể dục và hay ở công ty trễ mặc dù thỉnh thoảng có đá bóng, chơi hiking.

Cũng nhờ đợt dịch này nên hầu như thời gian là wfh nên khả chủ động trong việc sắp xếp. Mình tập calisthenics theo youtube thôi.

Tới giờ thì mình duy trì được hơn 5 tháng, ít nhất 4 buổi/tuần, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi và k bao giờ bỏ thứ 2.

Thức dậy mỗi sáng

Mỗi ngày dành hơn 1 tiếng đọc triết học marx- leenin.