Tại sao lại có nhiều ngày lễ dành cho phụ nữ trong khi ngày lễ dành cho đàn ông thì chẳng có mấy?

  1. Văn hóa

  2. Giới tính

Phụ nữ thì có rất nhiều ngày lễ kỉ niệm như 8/3, 20/10, 13/5,...

trong khi đàn ông thì có vài ngày?

Từ khóa: 

phụ nữ

,

đàn ông

,

ngày lễ

,

văn hóa

,

giới tính

Có vài ngày là may rồi ấy =]]] mình thấy mấy ngày lễ dành cho đàn ông ở Việt Nam có cũng như không. Vì rất người người quan tâm đến.

Trả lời

Có vài ngày là may rồi ấy =]]] mình thấy mấy ngày lễ dành cho đàn ông ở Việt Nam có cũng như không. Vì rất người người quan tâm đến.