Phạm vi kiến thức thi THPT môn Toán xoay quanh cụ thể một lớp hay không?

  1. Giáo dục

Kiến thức Toán thi tốt nghiệp thpt xoay quanh cụ thể lớp nào ko (hay) phân rải đều của cả 3 lp 10-11-12?

Từ kinh nghiệm các năm qua mn cho em xin ý kiến vs ạ. E cảm ơn ạ

Từ khóa: 

thi thpt

,

giáo dục

Mình gửi bạn cấu trúc thi thpt môn toán năm 2022 để bạn tham khảo nhé. Như bạn có thể thấy, kiến thức toán thi tốt nghiệp không chỉ rơi vào lớp 12 mà nó còn lấy kiến thức từ lớp 11 nữa (Cụ thể là 5/50 câu). Theo mình thấy thì kiến thức rơi vào lớp 11 thường dễ và thường ra dạng cơ bản nên muốn ăn điểm thì hãy cố gắng ôn kiến thức phần này nữa nhé.

Trả lời

Mình gửi bạn cấu trúc thi thpt môn toán năm 2022 để bạn tham khảo nhé. Như bạn có thể thấy, kiến thức toán thi tốt nghiệp không chỉ rơi vào lớp 12 mà nó còn lấy kiến thức từ lớp 11 nữa (Cụ thể là 5/50 câu). Theo mình thấy thì kiến thức rơi vào lớp 11 thường dễ và thường ra dạng cơ bản nên muốn ăn điểm thì hãy cố gắng ôn kiến thức phần này nữa nhé.

Chủ yếu lớp 12, chỉ có khoảng 2-3 câu liên quan đến lớp 11, lớp 10 thì không có đâu.