Điều điên rồ nhất bạn sẽ làm là gì nếu bạn biết chắc chắn rằng sẽ không ai đánh giá mình?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Đập đá =))

Trả lời

Đập đá =))