1. Kiến thức chung

Đố bạn vịt nào đi bằng 2 chân?

Từ khóa: kiến thức chung
Con vịt k què thì đều đi bằng 2 chân :v

Trả lời

Con vịt k què thì đều đi bằng 2 chân :v