Phương thức kinh doanh của các công ty truyền thông?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Các doanh nghiệp truyền thông (cả trong và ngoài nước) đang tồn tại 3 phương pháp kinh doanh, liên kết với các đài truyền hình trong nước bao gồm: • Phương pháp “bán ngang”: liên kết sản xuất hay “mua” sóng theo giờ, theo chương trình) các doanh nghiệp bán được phim với giá cao hơn chi phí sản xuất nhưng được trả bằng một số lượng các spot (thời lượng) quảng cáo (mỗi spot thường tính là 30 giây). • Phương pháp “bán dọc”: đài chuyển giao toàn bộ quyền sản xuất chương trình, quyền kinh doanh trên kênh phát sóng cho các doanh nghiệp này và nhận lại một khoản tiền lớn tính theo năm hoặc nhiều năm). Bán dọc là phương pháp chọn ra nhà kinh doanh kênh sóng tốt nhất thì chỉ dành cho các nhà đầu tư có thực lực mạnh. Nó đang trở thành xu hướng mở rộng trong vài năm gần đây của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn đang “ăn nên làm ra” trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp hay khai khoáng. Phương pháp này cũng được ứng dụng với các sản phẩm báo in và một số trang thông tin điện tử, một vài site của các tở báo điện tử. • Phương pháp đầu tư chờ lãi nhờ chuyển nợ: Các công ty truyền thông đầu tư dự án xây dựng một kênh truyền hình chịu lỗ khoảng thời gian đầu để đào tạo, sản xuất chương trình, sau đó thu lãi từ các nguồn quảng cáo. Ta có thể thấy phương pháp này gần giống như hình thức đầu tư chứng khoán.
Trả lời
Các doanh nghiệp truyền thông (cả trong và ngoài nước) đang tồn tại 3 phương pháp kinh doanh, liên kết với các đài truyền hình trong nước bao gồm: • Phương pháp “bán ngang”: liên kết sản xuất hay “mua” sóng theo giờ, theo chương trình) các doanh nghiệp bán được phim với giá cao hơn chi phí sản xuất nhưng được trả bằng một số lượng các spot (thời lượng) quảng cáo (mỗi spot thường tính là 30 giây). • Phương pháp “bán dọc”: đài chuyển giao toàn bộ quyền sản xuất chương trình, quyền kinh doanh trên kênh phát sóng cho các doanh nghiệp này và nhận lại một khoản tiền lớn tính theo năm hoặc nhiều năm). Bán dọc là phương pháp chọn ra nhà kinh doanh kênh sóng tốt nhất thì chỉ dành cho các nhà đầu tư có thực lực mạnh. Nó đang trở thành xu hướng mở rộng trong vài năm gần đây của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn đang “ăn nên làm ra” trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp hay khai khoáng. Phương pháp này cũng được ứng dụng với các sản phẩm báo in và một số trang thông tin điện tử, một vài site của các tở báo điện tử. • Phương pháp đầu tư chờ lãi nhờ chuyển nợ: Các công ty truyền thông đầu tư dự án xây dựng một kênh truyền hình chịu lỗ khoảng thời gian đầu để đào tạo, sản xuất chương trình, sau đó thu lãi từ các nguồn quảng cáo. Ta có thể thấy phương pháp này gần giống như hình thức đầu tư chứng khoán.