Khi học tiếng Trung cần lưu ý gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

- Về phát âm: -Tiếng trung chỉ có 4 thanh điệu nhưng việc phát âm chuẩn không phải dễ -Một số âm tiết có phát âm tương đối thường xuyên bị nhầm ( như z, c, zh, ch, sh hay j, q, x,…) - Về giao tiếp:Cũng như Việt Nam mỗi vùng có sự biến tấu trong ngôn ngữ, tiếng trung cũng vậy. Bạn sẽ thấy khó khăn để giao tiếp với người bản địa đặc biệt là người Quảng Đông. - Về chữ viết: Khi học tiếng trung bạn sẽ làm quen với hệ thống chữ tượng hình với 214 bộ thủ cơ bản. Nắm vững được tất cả kiến thức này bạn cơ bản đã chinh phục được tiếng trung một trong những ngôn ngữ khó nhất.
Trả lời
- Về phát âm: -Tiếng trung chỉ có 4 thanh điệu nhưng việc phát âm chuẩn không phải dễ -Một số âm tiết có phát âm tương đối thường xuyên bị nhầm ( như z, c, zh, ch, sh hay j, q, x,…) - Về giao tiếp:Cũng như Việt Nam mỗi vùng có sự biến tấu trong ngôn ngữ, tiếng trung cũng vậy. Bạn sẽ thấy khó khăn để giao tiếp với người bản địa đặc biệt là người Quảng Đông. - Về chữ viết: Khi học tiếng trung bạn sẽ làm quen với hệ thống chữ tượng hình với 214 bộ thủ cơ bản. Nắm vững được tất cả kiến thức này bạn cơ bản đã chinh phục được tiếng trung một trong những ngôn ngữ khó nhất.