Lĩnh vực hội họa, điêu khắc của Nhật bản.

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sự du nhập và phát triển của Phật giáo ở Nhật Bản đã góp phần hình thành một phong cách hội hoạ mới, lấy chủ đề từ các biểu tượng của Phật giáo - Nghệ thuật điêu khắc: có nhiều ảnh hưởng đặc biệt trong lĩnh vực tạc tượng, các Nghệ nhân đã hoàn tất nhiều bức tượng đặc biệt tả chân bằng gỗ, thường được tô họa và trang trí với cặp mắt bằng thủy tinh, đồng thời nụ cười mỉm trong các gương mặt đã nhường chỗ cho nét mặt yên tĩnh, hiền dịu.
Trả lời
Sự du nhập và phát triển của Phật giáo ở Nhật Bản đã góp phần hình thành một phong cách hội hoạ mới, lấy chủ đề từ các biểu tượng của Phật giáo - Nghệ thuật điêu khắc: có nhiều ảnh hưởng đặc biệt trong lĩnh vực tạc tượng, các Nghệ nhân đã hoàn tất nhiều bức tượng đặc biệt tả chân bằng gỗ, thường được tô họa và trang trí với cặp mắt bằng thủy tinh, đồng thời nụ cười mỉm trong các gương mặt đã nhường chỗ cho nét mặt yên tĩnh, hiền dịu.