Dropshipping là gì?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

mới được 1 đứa bạn bảo là nên thử bắt đầu với mảng này , có vẻ tiềm năng
Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Dropshipping là mô hình kinh doanh cho phép bạn bắt đầu việc kinh doanh online, bán hàng mà không cần có kho bãi hay bỏ vốn cũng như bất kỳ chi phí nào để nhập hàng. Bạn chỉ cần đăng bán sản phẩm của bên thứ 3, nhà cung cấp sẽ trực tiếp vận chuyển hàng đến tay khách nếu có khách đặt hàng.

Mô hình này giảm được rất nhiều rủi ro, khắc phục tình trạng hàng hóa tồn kho.

Trả lời

Dropshipping là mô hình kinh doanh cho phép bạn bắt đầu việc kinh doanh online, bán hàng mà không cần có kho bãi hay bỏ vốn cũng như bất kỳ chi phí nào để nhập hàng. Bạn chỉ cần đăng bán sản phẩm của bên thứ 3, nhà cung cấp sẽ trực tiếp vận chuyển hàng đến tay khách nếu có khách đặt hàng.

Mô hình này giảm được rất nhiều rủi ro, khắc phục tình trạng hàng hóa tồn kho.