1. Phong cách sống

Dù đi nhanh hay chậm trong sự nghiệp, điều quan trọng nhất là bạn biết mình đã xác định đúng hướng để đạt được thành công?

Con đường thành công bao giờ cũng đầy những chướng ngại vật khó khăn, có khi nào bạn dừng lại và tự hỏi: Liệu tôi có đi đúng đường không? Ai cũng có những hoài nghi của riêng mình, ngay cả những bậc vĩ nhân hay những người thành công nổi tiếng cũng có những khoảnh khắc như thế.


Từ khóa: Phong cách sống

Có nhiều. Kể cả với công việc mình đam mê nhiều lúc cũng rất ư là chán. :)

Trả lời

Có nhiều. Kể cả với công việc mình đam mê nhiều lúc cũng rất ư là chán. :)

Có chứ, nhưng đừng mất quá nhiều thời gian để đứng ở ngã ba đường bạn nhé.