Dự kiến bao giờ thì hình thành được miễn dịch cộng đồng ở VN?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Không biết bao giờ người dân nước mình được tiêm vắc-xin hết và miễn dịch cộng đồng với Covid nhỉ. Tầm 2023 chăng?

Từ khóa: 

tin tức

,

xã hội

Rất khó để biết bao giờ đạt được miễn dịch cộng đồng vì như ở Anh-quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng biến thể covid mới 
"Tao tạo ra biến thể đến khi nào chúng mày toang thì thôi tin không?" 
Covid-19-nx saids
Trả lời
Rất khó để biết bao giờ đạt được miễn dịch cộng đồng vì như ở Anh-quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng biến thể covid mới 
"Tao tạo ra biến thể đến khi nào chúng mày toang thì thôi tin không?" 
Covid-19-nx saids