Kinh nghiệm về tình yêu của bạn đến từ sách hay từ trải nghiệm thực tế của bản thân?

  1. Sách

  2. Tình yêu

TVTL nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có chút trải nghiệm, kinh nghiệm về tình yêu. Nhưng tri thức về tình yêu thường đến từ sách hay từ cuộc sống thực của các bạn vậy ạ ^^

Từ khóa: 

kinh nghiệm yêu

,

sách

,

tình yêu

Đến từ cả hai phía. Đối với mỗi cuốn sách, tác giả đều có những cảm thụ và góc nhìn riêng, vậy nên khi đọc những câu chuyện vấn đề tình cảm ở mỗi câu chuyện sẽ khác nhau. Nhữngx trang sách sẽ là nguồn động viên, tạo nguồn động lực mới, tươi sáng hơn trong cuộc đời. Và khi trải nghiệm thực tế chúng ta sẽ nhìn thấy được không phải ai cũng có tình yêu như mong muốn, mọi khung bậc cảm xúc đều được trải qua và để rồi cái đích cuối cùng la hướng đến một tình yêu đẹp.

Trả lời

Đến từ cả hai phía. Đối với mỗi cuốn sách, tác giả đều có những cảm thụ và góc nhìn riêng, vậy nên khi đọc những câu chuyện vấn đề tình cảm ở mỗi câu chuyện sẽ khác nhau. Nhữngx trang sách sẽ là nguồn động viên, tạo nguồn động lực mới, tươi sáng hơn trong cuộc đời. Và khi trải nghiệm thực tế chúng ta sẽ nhìn thấy được không phải ai cũng có tình yêu như mong muốn, mọi khung bậc cảm xúc đều được trải qua và để rồi cái đích cuối cùng la hướng đến một tình yêu đẹp.

"Vừa gặp em tôi đã yêu, và em cười vì em đã biết."

Yêu người thì phải lấy kinh nghiệm từ người chứ có yêu sách đâu là lấy kinh nghiệm từ sách? :v yêu người lấy kinh nghiệm từ sách chắc chỉ còn cái bìa quá :v

Đã nói là "kinh nghiệm " thì không thể nói là vì đọc sách hay nghe nói được nhe

Kinh nghiệm theo tôi phải là thực tế của bản thân chứ không do đọc sach xem phim hay hỏi GOOGLE.
Thí dụ người ta hỏi bạn đã yêu ai mà muốn tự tử chưa? Mình không thể nói là tôi đọc hay xem phim Romeo & Juliet:)

Phải phân biệt giữa "hiểu biết " và "kinh nghiệm"
- Hiểu biết là do đọc sách, xem phim, nghiên cứu và tìm hiểu từ những người khác
- Kính nghiệm là tư mình đã từng trãi qua vấn đề nào đó...

Thí dụ các bác sĩ y tá rất rành về covid do học hỏi, nhưng họ có thực sự bao giờ bị Covid chưa là vấn đề khác

Mình nghĩ câu "Lý thuyết mà không có thực tiễn là lý thuyết suông, còn thực tiễn mà không có lý thuyết là thực tiễn mò mẫm" rất phù hợp trong tình huống này :)