1. Công nghệ thông tin

Dữ liệu lớn/big data là gì?

Mình thường nghe nhắc đến khái niệm này tgian gần đây, đặc biệt là khi đọc các sách về CNTT. Ai rành rẻ có thể chỉ giáo chăng? Thanks!

Từ khóa: dữ liệu lớn, big data, bigdata, công nghệ thông tin

Hi bạn,

Dữ liệu lớn, hay còn gọi là big data, có thể đc định nghĩa là những luồng thông tin/dữ liệu có dung lượng/mật độ lớn (volume), tốc độ cao (velocity) và đa dạng trong chủng loại dữ liệu (variety) - đây là 3 chiều hướng (dimension) của big data - thường đc gọi tắt lả 3Vs.

Vì những đặc tính trên, big data ko thể đc xử lý bằng những hệ thống xử lý dữ liệu thông thường, mà phải thông qua những nền tảng chuyên dụng như Spark, Cassandra, Hadoop...công nghệ xử lý big data cũng thường xuất hiện trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao (ví dụ: vật lý lượng tử, thiên văn học, kỹ thuật quản trị khách hàng tại các công ty đa quốc gia...).

Mình có viết 1 bài về chủ đề big data này, bạn tham khảo thêm tại link dưới đây nhé: 

Thân.

Trả lời

Hi bạn,

Dữ liệu lớn, hay còn gọi là big data, có thể đc định nghĩa là những luồng thông tin/dữ liệu có dung lượng/mật độ lớn (volume), tốc độ cao (velocity) và đa dạng trong chủng loại dữ liệu (variety) - đây là 3 chiều hướng (dimension) của big data - thường đc gọi tắt lả 3Vs.

Vì những đặc tính trên, big data ko thể đc xử lý bằng những hệ thống xử lý dữ liệu thông thường, mà phải thông qua những nền tảng chuyên dụng như Spark, Cassandra, Hadoop...công nghệ xử lý big data cũng thường xuất hiện trong lĩnh vực khoa học công nghệ cao (ví dụ: vật lý lượng tử, thiên văn học, kỹ thuật quản trị khách hàng tại các công ty đa quốc gia...).

Mình có viết 1 bài về chủ đề big data này, bạn tham khảo thêm tại link dưới đây nhé: 

Thân.