1. Marketing

marketing 4p, 7p nghĩa là gì?

hồi xưa hay nghe nói marketing 4p, hình như product, price, place gì gì đó mà không thực sự rành marketing nên quên, dạo này nghiên cứu lại thấy nó từ 4 thành 7p, không biết bạn nào có thể giúp giải thích?

Từ khóa: marketing, học marketing, Marketing

Hi bạn,

Marketing 4p và 7p đều là các loại hình chiến lược tiếp thị, nhằm giúp cho quá trình kinh doanh của 1 công ty đạt hiệu quả cao hơn. Trong khi marketing 4p dựa trên 4 yếu tố: sản phẩm (product), giá cả (price), điểm bán hàng (place), khuyến mãi (promotion); thì marketing 7p thêm vào 3 yếu tố khác: yếu tố con người (people), quy trình kinh doanh (process), tài nguyên hữu hình của công ty (physical evidence).

Mỗi yếu tố trên đóng vai trò cụ thể như thế nào trong chiến lược marketing tổng hợp, mời bạn tham khảo thêm trong bài viết của mình về marketing 7p ở đây nhé :-)

Trả lời

Hi bạn,

Marketing 4p và 7p đều là các loại hình chiến lược tiếp thị, nhằm giúp cho quá trình kinh doanh của 1 công ty đạt hiệu quả cao hơn. Trong khi marketing 4p dựa trên 4 yếu tố: sản phẩm (product), giá cả (price), điểm bán hàng (place), khuyến mãi (promotion); thì marketing 7p thêm vào 3 yếu tố khác: yếu tố con người (people), quy trình kinh doanh (process), tài nguyên hữu hình của công ty (physical evidence).

Mỗi yếu tố trên đóng vai trò cụ thể như thế nào trong chiến lược marketing tổng hợp, mời bạn tham khảo thêm trong bài viết của mình về marketing 7p ở đây nhé :-)