Dùng cốc giấy thay vì cốc nhựa có phải là bảo vệ môi trường?

  1. Xã hội

Nghe thì có vẻ là bảo vệ môi trường nhưng mình đọc thấy cốc giấy cũng dùng 1 lớp nhựa khó phân huỷ. Vậy thì dùng cốc giấy thay cốc nhựa có phải là 1 giải pháp hiệu quả không mà sao thấy nhiều nơi cũng áp dụng vậy?

Từ khóa: 

môi trường

,

nhựa

,

xã hội

Tạm cho là cốc giấy làm hoàn toàn từ giấy, thì giấy đó, vật liệu hữu cơ (cellulose) đó sẽ đc lấy từ thực vật. Và giữa việc 1 hành tinh 1 nửa là rác, 1 nửa là cây so với 1 hình tinh ko có rác mà cũng không có cây thì bạn thấy cái nào môi trường tốt hơn. Nên chăng ở đây chỉ là giảm phát thải ra rác thải nhựa thôi.
Còn bảo vệ môi trường là bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn và phục hồi môi trường tự nhiên. Giảm rác thải nhựa, đa phần chỉ là giảm tác động đến môi trường sống của loài người (giảm vi nhựa trong chuỗi thức ăn). Vậy thì dùng cốc giấy chẳng qua là để con người bớt ăn lại nhựa do mình tạo ra chứ chẳng có 1 tý, thậm chí là còn gây hại đến môi trường (do khai thác nguyên liệu để phục vụ mục đích sản xuất). Nói là bảo vệ môi trường, chẳng qua chỉ là 1 sự lươn lẹo của "miệng lưỡi con buôn", khi đánh vào cái tâm lý bảo vệ môi trường để khai thác thị trường giá cao đó thôi. Cốc giấy lại phải tráng 1 lớp nhựa như bạn nói ở trên thì còn tệ hơn cho cả 2 mục đích trên nữa vậy.
Trả lời
Tạm cho là cốc giấy làm hoàn toàn từ giấy, thì giấy đó, vật liệu hữu cơ (cellulose) đó sẽ đc lấy từ thực vật. Và giữa việc 1 hành tinh 1 nửa là rác, 1 nửa là cây so với 1 hình tinh ko có rác mà cũng không có cây thì bạn thấy cái nào môi trường tốt hơn. Nên chăng ở đây chỉ là giảm phát thải ra rác thải nhựa thôi.
Còn bảo vệ môi trường là bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn và phục hồi môi trường tự nhiên. Giảm rác thải nhựa, đa phần chỉ là giảm tác động đến môi trường sống của loài người (giảm vi nhựa trong chuỗi thức ăn). Vậy thì dùng cốc giấy chẳng qua là để con người bớt ăn lại nhựa do mình tạo ra chứ chẳng có 1 tý, thậm chí là còn gây hại đến môi trường (do khai thác nguyên liệu để phục vụ mục đích sản xuất). Nói là bảo vệ môi trường, chẳng qua chỉ là 1 sự lươn lẹo của "miệng lưỡi con buôn", khi đánh vào cái tâm lý bảo vệ môi trường để khai thác thị trường giá cao đó thôi. Cốc giấy lại phải tráng 1 lớp nhựa như bạn nói ở trên thì còn tệ hơn cho cả 2 mục đích trên nữa vậy.
Thật ra đó cũng không phải là bảo vệ môi trường, mà là giảm thiểu tác động đến môi trường thôi.
Môi trường vẫn bị ảnh hưởng nhưng nhẹ hơn.