Dùng máy huawei không dùng được dịch vụ google là app hay web cũng bị chặn?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Trí tuệ nhân tạo

  3. Lập trình

  4. Khoa học

  5. Hỏi xoáy Đáp hay

  6. Chuyển đổi số

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

trí tuệ nhân tạo

,

lập trình

,

khoa học

,

hỏi xoáy đáp hay

,

chuyển đổi số

App thôi, browser vẫn vào được bình thường. 

Trả lời

App thôi, browser vẫn vào được bình thường.