Đừng mong đợi người khác trở thành những gì bạn muốn?

  1. Phong cách sống

"Đừng mong đợi người khác trở thành những gì bạn muốn"?
Điều đó có phải luôn đúng? Liệu tôi có sai khi biết rằng bạn mình có thể trở thành một kẻ hoàn hảo nhất, và tôi luôn nghĩ như vậy, và đúng thật là như vậy, chỉ là nó quá bảo thủ, lười nhác, kém cỏi?
Câu nó đó có phải là lời biện hộ cho sự bảo thủ, lười nhác và kém cỏi này hay nó là một chân lý?

 

Từ khóa: 

phong cách sống

Không đâu, không có vấn đề gì về việc bạn nghĩ và tin tưởng vào khả năng hoàn thiện bản thân của người bạn đó cả.

  • Suy nghĩ và niềm tin là của bạn nên hãy cứ tự do suy nghĩ và bày tỏ niềm tin dành cho người bạn.
  • Hành động là của người bạn nên hãy cứ để người bạn tự do hành động theo cách của họ.


Về phần câu nói kia, theo mình điều tác giả muốn truyền tải là việc trở nên độc lập trước mong muốn của bạn vào người khác và không để người khác thành 1 nhân tố ảnh hưởng đến những việc bạn làm.

  • Bạn có 1 kế hoạch và người hợp tác với bạn phát triển theo hướng bạn mong muốn, tốt rồi.
  • Bạn có 1 kế hoạch và người hợp tác với bạn phát triển theo hướng hoàn toàn khác với mong muốn của bạn, cũng tốt thôi. Bạn vẫn có thể tiếp tục kế hoạch của bạn với 1 option khác không phụ thuộc vào người đó.
Trả lời

Không đâu, không có vấn đề gì về việc bạn nghĩ và tin tưởng vào khả năng hoàn thiện bản thân của người bạn đó cả.

  • Suy nghĩ và niềm tin là của bạn nên hãy cứ tự do suy nghĩ và bày tỏ niềm tin dành cho người bạn.
  • Hành động là của người bạn nên hãy cứ để người bạn tự do hành động theo cách của họ.


Về phần câu nói kia, theo mình điều tác giả muốn truyền tải là việc trở nên độc lập trước mong muốn của bạn vào người khác và không để người khác thành 1 nhân tố ảnh hưởng đến những việc bạn làm.

  • Bạn có 1 kế hoạch và người hợp tác với bạn phát triển theo hướng bạn mong muốn, tốt rồi.
  • Bạn có 1 kế hoạch và người hợp tác với bạn phát triển theo hướng hoàn toàn khác với mong muốn của bạn, cũng tốt thôi. Bạn vẫn có thể tiếp tục kế hoạch của bạn với 1 option khác không phụ thuộc vào người đó.
Bạn không sai khi nghĩ rằng bạn của bạn có thể trở nên tốt hơn, tuyệt vời hơn, thậm chí gần như hảo.  Con người có thể trở thành cái mà họ muốn.

Nhưng đó là thứ họ muốn, không phải thứ bạn muốn. Họ sẽ trở thành điều mà họ thực sự muốn trở thành, không phải điều mà bạn muốn họ trở thành. Rất nhiều người không thực sự muốn tốt hơn. Họ nghĩ họ không đủ tốt, họ không muốn thay đổi, họ sợ thay đổi, họ muốn được yên thân.

Nếu bạn muốn họ thay đổi theo ý của bạn (dù không được 100% giống như bạn mong mỏi) thì cái bạn cần là thời gian để kiên nhẫn tác động vào họ dần dần, mỗi ngày.