Đường kính trái đất là bao nhiêu km?

  1. Khoa học

Đường kính trái đất là bao nhiêu km?

Từ khóa: 

khoa học