1. Marketing

Em đã tìm hiểu qua Digital Marketing và giờ em muốn bắt đầu nhưng không biết từ đâu ??

Từ khóa: marketing

Bắt đầu từ việc  thực hành và làm thật em ạ.

Sản phẩm thật, bài toán thật & công việc thật sẽ giúp em buộc phải tìm con đường để đi, khi đó em sẽ ko còn mù mờ nữa.

Còn thực tế là câu hỏi của em chung chung quá, chị ko rõ em đã tìm hiểu qua là tìm hiểu được những gì. Và mục tiêu của em về tương lai khi theo đuổi công việc này sẽ là gì. Khi em rõ được mục tiêu (hoặc tìm cách để xác định được mục tiêu của mình) thì việc xác định lộ trình và con đường của em mới rõ ràng được.

Trả lời

Bắt đầu từ việc  thực hành và làm thật em ạ.

Sản phẩm thật, bài toán thật & công việc thật sẽ giúp em buộc phải tìm con đường để đi, khi đó em sẽ ko còn mù mờ nữa.

Còn thực tế là câu hỏi của em chung chung quá, chị ko rõ em đã tìm hiểu qua là tìm hiểu được những gì. Và mục tiêu của em về tương lai khi theo đuổi công việc này sẽ là gì. Khi em rõ được mục tiêu (hoặc tìm cách để xác định được mục tiêu của mình) thì việc xác định lộ trình và con đường của em mới rõ ràng được.