Em muốn hỏi về Bảo mật web?

Chào mọi người, hiện em đang tìm hiểu lĩnh vực Bảo mật web. Vậy đầu tiên em nên bắt đầu từ đâu ạ?
Từ khóa: An ninh mạng
Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn nên học lập trình web trước, để có thể hiểu được 1 trang web sẽ hoạt động như thế nào, request, response ra sao. Tiếp theo bạn có thể tìm hiểu về owasp top 10, chơi các trò wargame, CTF (capture the flag) để được thực hành nhiều hơn.
Chúc bạn học tập tốt

Trả lời

Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn nên học lập trình web trước, để có thể hiểu được 1 trang web sẽ hoạt động như thế nào, request, response ra sao. Tiếp theo bạn có thể tìm hiểu về owasp top 10, chơi các trò wargame, CTF (capture the flag) để được thực hành nhiều hơn.
Chúc bạn học tập tốt
Bạn có thể đọc về  top 10 owasp