Facebook được viết bằng ngôn ngữ gì?

  1. Lập trình

Câu hỏi này không liên quan tới lập trình nhiều nhưng em vẫn đang tò mò không biết trang Facebook được viết bằng ngôn ngữ lập trình nào? Em từng đọc ở đâu đó nói rằng Facebook được viết bằng PHP nhưng khi nói chuyện thì có một số lại khẳng định rằng PHP chỉ là ngôn ngữ dùng để viết tầng frontend của Facebook?

Từ khóa: 

ngôn ngữ lập trình

,

facebook

,

php

,

lập trình

Mình thấy mấy cái lớn cỡ FB thì dùng hàng chục ngôn ngữ khác nhau để viết, nhưng mà phần lớn được viết bằng ngôn ngữ tên là Hack, còn web của nó là html với javascript

Trả lời

Mình thấy mấy cái lớn cỡ FB thì dùng hàng chục ngôn ngữ khác nhau để viết, nhưng mà phần lớn được viết bằng ngôn ngữ tên là Hack, còn web của nó là html với javascript