Facebook tạo ra hiệu ứng xoxo, Chúc mừng,... như thế nào?

  1. Lập trình

Các hiệu ứng được Facebook "làm ra cho vui" nhưng được rất nhiều người thích thú sử dụng, làm sao để tạo ra các hiệu ứng này, có thể làm trên Noron! không

Từ khóa: 

facebook

,

lập trình