1. Marketing

Tại sao thuế nhập khẩu ô-tô nội khối Asean giảm về 0%, nhưng giá bán xe thì lại tăng lên?

Từ khóa: giá xe oto, thuế, marketing

Ngay cả khi thuế nhập khẩu nội khối giảm từ 30% xuống 0%, thì giá xe cũng chưa chắc đã giảm tương đương. Khi này các đơn vị bán xe có quyền (à mà không phải "có quyền" - tạm gọi thế) giảm số lượng xe nhập về, tạo sự khan hiếm nguồn cung - một chuỗi những hoạt động vẽ chuyện để làm giá.

Bạn có thể tham khảo thêm video này để hiểu chi tiết hơn:

Trả lời

Ngay cả khi thuế nhập khẩu nội khối giảm từ 30% xuống 0%, thì giá xe cũng chưa chắc đã giảm tương đương. Khi này các đơn vị bán xe có quyền (à mà không phải "có quyền" - tạm gọi thế) giảm số lượng xe nhập về, tạo sự khan hiếm nguồn cung - một chuỗi những hoạt động vẽ chuyện để làm giá.

Bạn có thể tham khảo thêm video này để hiểu chi tiết hơn: