Giả sử tương lai khi COVID qua đi và 1 dịch bệnh khác xuất hiện thì con người có rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Sợ là lại không rút kinh nghiệm xong lại chủ quan nữa lắm...

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Trước đại dịch Covid-19 đã có ko ít đại dịch khác như ôn dịch, dịch cúm tây bán nhà, dịch hạch hoành hành lọc men kha khá rồi, nhất là bạn hắc tử thần vỗ cho bay màu khoảng 10-20 phần trăm dân số châu âu, cơ mà bạn thấy đấy người ta có rút kinh nghiệm được mấy đâu ...

Trả lời

Trước đại dịch Covid-19 đã có ko ít đại dịch khác như ôn dịch, dịch cúm tây bán nhà, dịch hạch hoành hành lọc men kha khá rồi, nhất là bạn hắc tử thần vỗ cho bay màu khoảng 10-20 phần trăm dân số châu âu, cơ mà bạn thấy đấy người ta có rút kinh nghiệm được mấy đâu ...