"Netherlands" và "Holland" có gì khác nhau không?

  1. Ngoại ngữ

Mình tra thấy cả 2 đều là nước Hà Lan. Thế tại sao lại có 2 tên và 2 tên này có gì khác nhau không?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Nhiều người dùng 2 cái tên này thay thế nhau nên riết nó hay được hiểu là như nhau. Thật ra Netherlands là chỉ chung cả quốc gia, còn Holland cụ thể gọi 2 tỉnh Nam và Bắc Holland. Nhưng Amsterdam ở Bắc Holland, mà nó là thành phố lớn nhất nên mới được người ta dùng tên tỉnh đó để quen gọi cả nước.

Holland bắt nguồn từ tiếng Hà Lan Holt+lant, nghĩa là "vùng đất rừng". Holt bắt nguồn từ *kald, *klād-, nghĩa là gỗ. Lant thì giống như land trong tiếng Anh đương đại, bắt nguồn từ *lendh-

Netherlandsnhững vùng đất thấp, tên gọi đúng nghĩa đen của nó! Nether bắt nguồn từ *ni- có nghĩa là dưới. Trong nhiều ngôn ngữ khác, Hà Lan cũng được gọi tên với "nghĩa đen" như vậy. Ví dụ trong tiếng TBN gọi là Países Bajos, trong tiếng Pháp là Pays-Bas, vân vân.

______

Chú thích: Những từ gốc mình kể ở trên là từ ngôn ngữ Ấn-Âu nguyên thủy. Dấu hoa thị * là để chỉ từ được phục chế trên lý thuyết.

Trả lời

Nhiều người dùng 2 cái tên này thay thế nhau nên riết nó hay được hiểu là như nhau. Thật ra Netherlands là chỉ chung cả quốc gia, còn Holland cụ thể gọi 2 tỉnh Nam và Bắc Holland. Nhưng Amsterdam ở Bắc Holland, mà nó là thành phố lớn nhất nên mới được người ta dùng tên tỉnh đó để quen gọi cả nước.

Holland bắt nguồn từ tiếng Hà Lan Holt+lant, nghĩa là "vùng đất rừng". Holt bắt nguồn từ *kald, *klād-, nghĩa là gỗ. Lant thì giống như land trong tiếng Anh đương đại, bắt nguồn từ *lendh-

Netherlandsnhững vùng đất thấp, tên gọi đúng nghĩa đen của nó! Nether bắt nguồn từ *ni- có nghĩa là dưới. Trong nhiều ngôn ngữ khác, Hà Lan cũng được gọi tên với "nghĩa đen" như vậy. Ví dụ trong tiếng TBN gọi là Países Bajos, trong tiếng Pháp là Pays-Bas, vân vân.

______

Chú thích: Những từ gốc mình kể ở trên là từ ngôn ngữ Ấn-Âu nguyên thủy. Dấu hoa thị * là để chỉ từ được phục chế trên lý thuyết.