Giải pháp nào để đoàn viên, thanh niên thêm kỷ luật?

  1. Văn hóa

Giải phápnào để đoàn viên, thanh niên “nói không” với vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn trong mọi hoạt động?

https://cdn.noron.vn/2018/10/11/f0e7612b2957dc35416510f093b3cb16.jpg
Từ khóa: 

pháp luật

,

văn hóa

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật.
Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quân nhân, công nhân viên chức có liên quan.
Ba là, xử phạt nghiêm chặt những cá nhân vi phạm pháp luật đồng thời khen thưởng những cá nhân, tập thẻe xuất sắc.
Trả lời
Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật.
Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho quân nhân, công nhân viên chức có liên quan.
Ba là, xử phạt nghiêm chặt những cá nhân vi phạm pháp luật đồng thời khen thưởng những cá nhân, tập thẻe xuất sắc.