Giải thích câu: 1.Thiên hạ mỹ nhân rất nhiều nhưng ta vẫn thích nhất là vợ của kẻ thù  2.Lòng bàn chân trắng hơn tay và mặt là vì nó được che đậy?

  1. Lịch sử

2 câu trên là hai câu nói nổi tiếng của Tào Tháo.

Từ khóa: 

lịch sử

Cả 2 câu trên Tào Tháo không hề nói. Mà là do tay biên kịch với đạo diễn phim "Tân Tam Quốc" (2010) nét vào. Xong đám con cháu trên mạng chế thêm.
Trả lời
Cả 2 câu trên Tào Tháo không hề nói. Mà là do tay biên kịch với đạo diễn phim "Tân Tam Quốc" (2010) nét vào. Xong đám con cháu trên mạng chế thêm.