[Góc đố vui] Cô gái tên là gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có 1 người muốn làm quen với 1 cô gái, liền chạy lại hỏi tên,cô gái nói: - Anh hãy đếm xem trong giỏ có bao nhiêu cây bắp thì khắc biết tên tôi. Người có đếm được 12 cây bắp,hỏi cô gái đó tên gì?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

12 = 1 tá

Bắp =Ngô

Vậy : Tá Ngô = Tố Nga

Trả lời

12 = 1 tá

Bắp =Ngô

Vậy : Tá Ngô = Tố Nga

Một Tá Ngô - Nhất Tố Nga ::))

Tố nga